Portilla voidaan vähentää ja estää teollisuuskiinteistöjen ja pihojen alueilla tapahtuvaa luvatonta läpikulkua ja muuta liikkumista tehokkaasti. Samalla portti suojaa kiinteistöä ja piha-aluetta ilkivallalta ja varkauksilta. Porttiautomatiikka mahdollistaa portin automaattisen avautumisen ja sulkemisen vain siihen oikeutetuille henkiköille, jolloin liikennettä saadaan valvottua liikkumisen sujuvuuden kärsimättä. Porttiautomatiikkaa hyödyntävät puomiportti-, saranaportti- ja liukuporttikoneistot soveltuvat etenkin teollisuuden, logistiikkakeskusten, varastoalueiden, satamien, sekä erilaisten kiinteistöjen, kuten taloyhtiöiden käyttötarpeisiin.

Puomikoneistot
Porttiautomatiikka on erinomainen valinta kohteissa, joissa kulkee paljon ajoneuvoja ja joissa portilta tai puomilta vaaditaan nopeaa avautumis- ja sulkeutumismahdollisuutta. Tyypillisiä kohteita, joissa hyödynnetään porttiautomatiikalla varustetuttuja puomikoneistoja ovat mm. parkkihallit ja yritysten yksityiset pysäköintialueet.
Saranaporttikoneistot
Saranaporttikoneisto soveltuu käytettäväksi sekä pienissä porteissa, kuten omakotitalojen pihaporteilla, että suurissa ja raskaissa teollisuusporteissa.
Liukuporttikoneistot
Liukuporttikoneisto vie saranaporttikoneistoja vähemmän tilaa, sillä se nimensä mukaisesti liu’uttaa portin auki. Liukuportti soveltuu parhaiten esimerkiksi teollisuusalueille tai muihin kohteisiin, joissa ajoneuvoliikenne on melko vähäistä.

Sicutecilta saatavilla oleva porttiautomatiikka kattaa laadukkaat liukuporttikoneistot, puomikoneistot, sekä saranakoneistot.