OX2

OX2 on Opera-järjestelmän vastaanotin.

Se on yhteensopiva myös Flor-järjestelmän kauko-ohjaimien kanssa. Käytettäessä pelkästään Opera-järjestelmän kauko-ohjaimia ja vastaanottimia (Era One, Era Inti, OX2), saadaan käyttöön lisätoimintoja. Mahdollista esimerkiksi käyttää vastaanotinta (OX2T) toistimena, joka lähettää saamansa koodin eteenpäin seuraavalle vastaanottimelle. Tämä mahdollistaa kantavuuden pitkillä etäisyyksillä tai sokkeloisissa paikoissa, missä radioaallot eivät normaalisti löydä perille.

Vastaanottimeen voidaan ohjelmoida 1024 kauko-ohjainta. Vastaanottimessa on kaksi relettä ja sitä voidaan käyttää joko paikallisesti ohjelmoituna tai hallinnoituna vastaanottimena.